Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluarii impacrului asupra mediului. nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impacnilui asupra corpurilor de apa. in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul TRANSFORMAREA FUNCTIONALA A GRAJDURJLOR EXISTENTE IN

Anunt public privind decizia de incadrare pentru proiectul ”Modernizare infrastructură de transport din Orasul Mizil, judetul Prahova”

Orasul Mizil, titular al proiectului “Modernizare infrastructură de transport din Orasul Mizil, judetul Prahova” anunță publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 06.01.2022

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

FORMULARE

CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare CERERE pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism CERERE pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism Cerere eliberarea avizului de spargere carosabil pentru efectuarea bransamentului de gaze/apa/canal Cerere eliberare aviz de drumuri locale Cerere eliberare acord pentru executare de lucrari

Anunt concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 28.12.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Modernizare infrastructura de transport din orasul Mizil, Judetul Prahova”

ORAŞUL MIZIL, cu sediul în Oraşul Mizil, bd. Unirii nr. 14, judeţul Prahova, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Modernizare infrastructura de transport din orasul Mizil, judetul Prahova”, propus a fi amplasat în Orașul Mizil. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru

DIRECȚIA de ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL organizează examen de promovare în grad profesional pentru postul de psiholog din cadrul Compartimentului Servicii Sociale Evaluare Inițială, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al DAS Mizil

Denumire funcție: funcția contractuală de execuție de psiholog, 1 post Clasă: I Grad profesional: principal Compartiment DAS: Compartimentului Servicii Sociale Evaluare Inițială, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al DAS Mizil Durată de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Data, ora și locul desfășurării examenului: 29.12.2021, ora 09.00, sediul Direcției

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 09.12.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judetean Prahova, titular al proiectului Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Varianta Ocolitoare Mizil» anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului sinu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de