Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

S.P.C.G. – Concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A.

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil organizează concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A. Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetăţenia

Anunț public autorizație mediu

ANUNT

Comunicat de presa

• 4 noi fluxuri de vaccin Pfizer se deschid special pentru centrul de vaccinare de tip drive-through de lângă Ploiești; • rapelul pentru cei vaccinați la acest drive-through se va putea face în perioada 17- 20 iunie; • formularul de triaj poate fi descarcat online de pe pagina de internet a Instituției Prefectului Prahova; •

Anunț examen de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art.478-479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar : -proba scrisă în data de 28.06.2021. -proba interviu în termen de 5 zile

Licitaţie publică teren categoria de folosință pășune

Primaria Mizil cu sediul in Mizil, B-dul Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea inchirierii prin licitaţie publică, teren categoria de folosinta pasune, proprietate privată a orasului Mizil, în suprafaţă totala de 5,1834ha, situat în doua zone ale orașului, conform proiectului de hotărâre HCL55/29.04.2021, in zona: Tohaneanca ( 4,6672 ha), Max (0,5162 ha). Pretul

Anunț angajare Dutch Trading International S.R.L.

ANGAJĂM! Societatea comercială Dutch Trading International S.R.L. angajează îngrijitori animale (viței de lapte) pentru ferma situată în str.Abatorului,nr.1,Mizil,Prahova. • Cerințe: – Vârsta maximă 40 de ani – Domiciliul în zona orașului Mizil sau în localitățile limitrofe – Dorință de muncă – Seriozitate • Oferim: -Salariu motivant -Bonuri de masă – Echipament de lucru Pentru mai

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 27.05.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI MIZIL PENTRU PERIOADA 2021-2027”

Primăria Orașului Mizil a lansat în consultare publică ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Mizil pentru perioada 2021-2027” Prin acest amplu document, Primăria Orașului Mizil, cu suportul consultantului S.C. ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L București, are în vedere radiografierea stării prezente a orașului, analiza datelor de către o echipă de experți cu experiență relevantă în

ANUNT

Primaria Mizil cu sediul in Mizil, B-dul Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea inchirierii prin licitaţie publică, teren categoria de folosinta pasune, proprietate privată a orasului Mizil, în suprafaţă totala de 22,2942 ha, situate în patru zone ale oraşului, conform proiectului de hotărâre HCL55/29.04.2021, in zona: Valea Dobrii (2,6489 h), Budureasca (14,4619 ha),

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară, de îndată din data de 29.04.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;