Serbările Toamnei Mizilene Editia a XIII –a

Primăria orașului Mizil şi Consiliul Local Mizil, organizează în perioada 30 septembrie, 1 și 2 octombrie 2016, manifestările dedicate “Serbărilor Toamnei Mizilene”, Editia a XIII –a, la Stadionul Tineretului Mizil, ocazie cu care invită toţi locuitorii oraşului şi pe cei ai localităţilor învecinate, să participe la activităţile care se vor desfăşura în cadrul acestui eveniment.

Anunt

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT de MEDIATOR SANITAR Denumirea postului temporar vacant: MEDIATOR SANITAR Numărul posturilor scoase la concurs: 1 Structura din care face parte postul temporar vacant: Serviciul Public de Asistență Socială Mizil, Compartiment Asistenți Medicali Comunitari și Mediatori Sanitari Condiții de participare: – Studii

Anunt O.C.P.I.

PRIMARIA MIZIL deruleaza impreuna cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova un program pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI Prahova, în baza OUG

Anunț impozite și taxe

Primăria Mizil a demarat o acţiune de recuperare a debitelor pe care persoanele fizice şi societăţile comerciale le au către bugetul local. Prima fază constă într-o acţiune de informare şi de încercare de stingere amiabilă a acestor debite. Pentru situaţiile în care nu va fi posibil, vom trece la acţiuni de executare silită. Credem că

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 31.08.2016

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 31.08.2016

Raport activitate intreprinderi aflate in subordinea Consiliului Local Mizil

Raport privind activitatea desfasurata pe anul 2015 de catre societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului local Mizil RAPORT INTREPRINDERI MIZIL Macheta indicatori economico-financiari: Sc MERENDA PRIM SRL SC SALUB INTERTSERV SA

Anunț angajare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SFANTUL NICOLAE”, ORASUL MIZIL, cu sediul in orasul Mizil, str. Tohani, nr. 38, judetul PRAHOVA organizeazã concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de: SECRETAR – 1 POST conform HG 286/23.03.2011 modificat si completat de H.G.1027/2014 Pentru mai multe detalii apasați AICI

Invitație de participare

Selecție oferte – NEGOCIERE Servicii de acordare a unui împrumut intern pentru refinanțarea datoriei publice locale Parametrii de calcul CERTIFICAT FISCAL Expunere imprumut Plati restante 31.07.2016

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL Comisia Buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, administrarea domeniului public si privat ; 1. Iacob Dan – Presedintele comisiei ; 2. Stoica Andreea-Iuliana -secretarul comisiei ; 3. Minea Claudiu-Remus -membru ; 4. Stoicescu Stefan -membru ; 5. Radu Eduard – membru ; Comisia urbanism , dezvoltare urbană şi

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 27.07.2016

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 27.07.2016