Anunț

In temeiul art. 149, alin (3) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ al României, azi 14.10.2020, se afişează la sediul Primariei oraşului Mizil şi pe site-ul instituției www primaria-mizil.ro, Încheierea finală civilă din data de 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria oraşului Mizil ȋn dosar nr. 2802/259/2020 privind validarea mandatului primarului Negraru Silviu Călin, declarat ales

Anunț

Avand în vedere defășurarea alegerilor locale în data de 27.09.2020, Primăria Oraș Mizil va fi închisă în data de 28.09.2020 pentru dezinfecție.

Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legislatie in scopul stoparii COVID-19

HOTĂRÂRE nr. 36 din 21.07.2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor măsuri necesare a fi aplicate pentru protecţia populaţiei Hotararea 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de

Anunt licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor

In data de 05.11.2020 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume: loc nr. 6 si loc nr. 7 aflate in spatele internatului In vederea participarii la procedura de atribuire / licitatie, solicitantii vor depune la Registratura Primariei orasului Mizil, pana la data de 04.11.2020,

D I S P O Z I Ţ I E Privind convocarea Consiliului Local al oraşului Mizil în şedinţă extraordinară din data de 30.10.2020, orele 11.00 la Sala de festivităţi a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; Având în vedere Ordinul nr.393/22.10.2020al Prefectului Judeţului Prahova privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Mizil și Încheierea pronunțată de Judecătoria Mizil din data de 13 octombrie 2020, în dosarul nr. 2803/259/2020, definitivă, prin care au fost validate 17 mandate de consilieri locali,

Anunț S.C. TEST PROFESIONAL ITP S.R.L.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU S.C. TEST PROFESIONAL ITP S.R.L.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMARIA ORAŞ MIZIL BIROUL URBANISM Bulevardul Unirii, nr. 14, cod 105800 Tel: 0244/250.027, 0244/250008, Fax: 0244/251.120, E-mail: primaria@primaria-mizil.ro PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI – MARTI 09:00-12:00 JOI – VINERI 09:00-12:00

Anunt mediu Salub Interserv

SC SALUB INTERSERV SRL cu sediul in localitatea Mizil, str.Bradului nr.17 anunta depunerea documentatiei Ia Agentia de Protectia Mediului Prahova intocmita conform ORO : 1798/2007 al MMDD, in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru obiectivul ,servicii publice de salubrizare SC Salub lnterserv SRL”pe amplasamentul din localitatea Mizil,Judetul Prahova. Activitatea consta : maturarea,spalarea,stropirea si intretinerea cailor

Delimitarea Sectiilor de Votare din Orasul Mizil

Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere __________________________________________________________________________________ Secția: 235 Sala de Sport Mizil, loc. MIZIL, Strada Erou Lt. Radu Nicolae , Nr. 4 Strada Bradului integral Strada Carpaţi numere impare nr. 43 -57 Strada Carpaţi numere pare nr. 42 -56 Strada Crişan integral Strada Ghiocelului integral Strada Horia

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință de îndată din data de 10.09.2020

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotărărea 668/2020 privind prelungirea

COMUNICAT DE PRESĂ APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile înființate în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează că începând de astăzi, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, într-un interval de 10 zile lucrătoare. Formularul cererii de solicitare a ajutorului de