Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 28.07.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Concurs promovare în grad profesional superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil

Având în vedere: – Prevederile art. 31, alin. 2 – 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; – Prevederile art. 125 – 128 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare; – Prevederile art.

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 12.07.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Angajare Penitenciar Ploiești

Penitenciarul Ploiești scoate la concurs16 posturi agent operativ Informații suplimentare e-mail: concurs-ploiesti@anp.gov.ro, tel: 0244.526.834 http://anp.gov.ro/cariera/concursuri-din-sursa-externa/concursuri-curs-de-derulare/

ANUNT inchiriere 6 apartamente din blocul de locuinte sociale

Primaria orasului Mizil demareaza procedura de atribuire prin inchiriere a unui numar de șase apartamente din blocul de locuinte sociale ! Se stabileste perioada de la data de 01.07.2021 pana pe data de 12.08.2021 pentru depunerea cererilor de atribuire a celor sase locuinte sociale . Dosarul complet se va depune la Registratura Primariei orasului Mizil

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 29.06.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

S.P.C.G. – Concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A.

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil organizează concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A. Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetăţenia

Anunț public autorizație mediu

ANUNT

Comunicat de presa

• 4 noi fluxuri de vaccin Pfizer se deschid special pentru centrul de vaccinare de tip drive-through de lângă Ploiești; • rapelul pentru cei vaccinați la acest drive-through se va putea face în perioada 17- 20 iunie; • formularul de triaj poate fi descarcat online de pe pagina de internet a Instituției Prefectului Prahova; •

Anunț examen de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art.478-479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar : -proba scrisă în data de 28.06.2021. -proba interviu în termen de 5 zile