Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

ANUNȚ privind acordarea AJUTORULUI pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZON 2021 – 2022

Începând cu data de 18.10.2021, la sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Cetățenii care realizează venituri de până la 1386

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. 24 Ianuarie – str. Blajului

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 100/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 19.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor 24 Ianuarie si Blajului, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Avand in vedere situatia epidemiologica raportata pentru Orasul

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. N. Balcescu -str. Cuza Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 101/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 18.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor Nicolae Balcescu si Cuza-Voda, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Avand in vedere situatia epidemiologica raportata pentru Orasul

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL {titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare unitate de productie,

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. 24 Ianuarie – str. Blajului

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 100/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 19.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor 24 Ianuarie si Blajului, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Licitatia va avea loc la orele 13.00, la

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. N. Balcescu -str. Cuza Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 101/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 18.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor Nicolae Balcescu si Cuza-Voda, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Licitatia va avea loc la orele 13.00, la

C.J.S.U. – HOTĂRÂREA nr. 77 adoptată În cadrul şedinţei extraordinare din data de 30.09.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova: Având în vedere: – prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor si

Informare CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Aceasta informare este efectuată de: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, B-dul Republicii nr. 2-4, Municipiul Ploiesti, jud.Prahova, ce intenţionează să solicite de la SGA PRAHOVA aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „Varianta Ocolitoare Mizil”, amplasate în orasul Mizil, comuna Gura Vadului, comuna Vadu Sapat, comuna Fantanele, judetul Prahova. Aceasta investiţie este noua. Ca rezultat al

Anunț promovare D.A.S.

ANUNȚ Privind organizarea examenului/concursului de promovare în grad profesional superior în cadrul Compartimentului Servicii Sociale Persoane cu Dizabilități și Persoane Vârstnice, Monitorizare Asistență Personali și Resurse Umane al Direcției de Asistență Socială Mizil Având în vedere: – Prevederile art. 31, alin. 2 – 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Anunt mediu S.C. ANA SI CORNEL S.R.L.

S.C. ANA SI CORNEL S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare si extindere fabrica preparate carne”, propus a fi amplasat în Orasul Mizil, str. Bariera Amaru nr. 1, NC 22403, judetul Prahova. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova,