Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

Anunt inchirierii, spatii comerciale

Primaria Mizil cu sediul in Mizil, B-dul Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea inchirierii, spatii comerciale cu suprafete cuprinse intre 7.2 si 15.7 mp, situate in Str. Blajului, f.n, (bazar textile langa ANAF), in Orasul Mizil. Pretul de pornire al licitatiei va fi 5 euro/mp/luna conform HCL 94/02.08.2012. Licitatia va avea loc pe

MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE

Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 28.07.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Concurs promovare în grad profesional superior în cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil

Având în vedere: – Prevederile art. 31, alin. 2 – 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; – Prevederile art. 125 – 128 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare; – Prevederile art.

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 12.07.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Angajare Penitenciar Ploiești

Penitenciarul Ploiești scoate la concurs16 posturi agent operativ Informații suplimentare e-mail: concurs-ploiesti@anp.gov.ro, tel: 0244.526.834 http://anp.gov.ro/cariera/concursuri-din-sursa-externa/concursuri-curs-de-derulare/

ANUNT inchiriere 6 apartamente din blocul de locuinte sociale

Primaria orasului Mizil demareaza procedura de atribuire prin inchiriere a unui numar de șase apartamente din blocul de locuinte sociale ! Se stabileste perioada de la data de 01.07.2021 pana pe data de 12.08.2021 pentru depunerea cererilor de atribuire a celor sase locuinte sociale . Dosarul complet se va depune la Registratura Primariei orasului Mizil

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 29.06.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

S.P.C.G. – Concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A.

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil organizează concurs pentru ocuparea postului de șef sector întreținere străzi – inspector specialitate 1A. Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetăţenia

Anunț public autorizație mediu

ANUNT