Examen de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art.479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar : -proba scrisă în data de 19.03.2020 -proba interviu în data de 23.03.2020. Dosarele

”ÎNTOCMIRE PUZ – MODIFICARE PARTIALĂ ZONE FUNCTIONALE ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU” – MIZIL”

ORAŞUL MIZIL, AVÂND SEDIUL ÎN ORAŞUL MIZIL, str. Unirii, nr. 14, JUDEŢUL PRAHOVA, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI programului ”ÎNTOCMIRE PUZ – MODIFICARE PARTIALĂ ZONE FUNCTIONALE ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU” – MIZIL”, PROPUS A FI AMPLASAT ÎN JUDEŢUL PRAHOVA, oraşul Mizil, str. Teilor, nr. 10, număr

REGULAMENT DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public

Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu Denumire contract: Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil Data limita depunere oferta:18.02.2020 23:59 Tip anunt:Cumparari directe Tip contract:Furnizare Cod

Intocmire PUZ – schimbare de destinatie teren din zona speciala in zona unitati industriale si depozitare (S=14965mp)

Primaria Orasului Mizil, cu sediul in Blvd. Unirii, nr. 14, titular a documentatiei „Intocmire PUZ – schimbare de destinatie teren din zona speciala in zona unitati industriale si depozitare (S=14965mp)”, amplasat in Mizil, strada Mihai Bravu, nr. 187, numere cadastrale 20527, 21082, 22534, numere carti funciare 20527, 21082, 22534, anunta publicul interesat asupra informarii si

Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase UAT Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu Denumire contract: Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase UAT Mizil Data limita depunere oferta:12.02.2020 23:59 Tip anunt:Cumparari directe Tip contract:Lucrari Cod

Anunt mediu

Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectia plantelor fitosanitare

Pestă porcină africană – actualizare

Prin prezenta vă notificăm confirmarea a 15 cazuri de pestă porcină africană la 6 mistreti gasiti morti pe raza UAT Gomet Cricov (5 pe raza satului Gomet-Cricov si 1 pe raza satului Dobrota) si 9 mistreti gasiti morti pe raza UAT Tataru, satul Tataru, judetul Prahova, pe fondul cinegetic 42 Malu Rosu, apartinand A.J.V.P.S Prahova,

DISPOZITIE DE INFORMARE A CETATENILOR CU PRIVIRE LA CAZURILE DE PESTA PORCINA AFRICANA LA MISTRETI SI MASURILE CE TREBUIESC LUATE IN GOSPODARIE

Strada Corlatesti, nr.11 , Judetul Prahova Cod Postal:100532, Telefon: 0244571751, Fax: 0244575351 E-mail: office-prahova@ansvsa.ro, Web: www.prahova.dsvsa.ro Stimati cetateni, Prin prezenta va notificam confirmarea a 14 cazuri de pesta porcina africana la 10 mistreti gasiti morti pe raza UAT Gomet Cricov si 4 mistreti gasiti morti pe raza UAT Tataru, judetul Prahova, pe fondul cinegetic 42

Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase UAT Mizil

ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu Anunt Denumire contract: Lucrări de întreţinere platforme prin aşternere covoare bituminoase UAT Mizil Data limita depunere oferta: 06.02.2020 23:59 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract: