Concurs de recrutare evidența persoanei

Comunicare amanare concurs

În conformitate cu prevederile art.74 şi art.75 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici vă aducem la cunoştinţă că din motive obiective, se amână organizarea concursului de recrutare din data de 28.02.2017 la o dată ce va fi comunicată ulterior.
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs completează şi depun un formular de înscriere în noul termen.

ANUNŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Consilier, clasa I, grad profesional debutant- serviciul public de evidenţa persoanei:
2 posturi
Condiţii de participare :
Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
-cunoştinţe operare PC.
Data desfăşurării concursului :
– proba scrisă în data de 28.02.2017, ora 10,00;
– interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 16.02.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244-250020.

Pentru mai multe detalii: APASĂ AICI
FORMULAR DE INSCRIERE