Anunt important pentru contribuabilii persoane fizice

Anunt important
pentru contribuabilii persoane fizice

Conform Hotararii Consiliului Local Mizil nr. 22/23.02.2017, contribuabilii PERSOANE FIZICE beneficiaza de scutirea în proporţie de 100 % pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plata restante, dacă obligaţiile bugetare restante vor fi achitate la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 30.06.2017, inclusiv, sub sancţiune decăderii.
Pentru a beneficia de scutire, contribuabilul persoană fizică va depune o cerere temeinic justificată , până la data de 30.06.2017 inclusiv, sub sancţiunea decăderii, la registratura Primariei Orasului MIZIL.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
• fotocopia/fotocopiile actelor de identitate a/ale proprietarilor;
• fotocopia documentului de plată (dacă plata nu s-a efectuat la ghişeele Serviciului Impozite şi Taxe – primaria Mizil);
*Fotocopiile vor fi conforme cu originalul. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Anunt important pentru contribuabilii persoane fizice

CERERE DE SCUTIRE A COTEI DIN MAJORĂRILE DE ÎNTÂRZIERE DATORATE format .doc

CERERE DE SCUTIRE format .pdf