Anunț-pentru-comunicarea-prin-publicitate

A N U N T P E N T R U C O M U N I C A R EA P R I N P U B L I C I T A T E
Tip: Decizii de impunere 2017
In temeiul art.47 aliniat (5) dn Legea 207/2015 privin Codul de Procedura Fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,comunicam ca au fost emise acte administrative (somatii si titluti executorii).
Actele administrative fiscale pot fi consultate de catre titularii acestora la sediul Primariei orasului Mizil.
Prezentul act admistrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Pentru urmatorii contribuabili: Lista decizii intoarse

A N U N T P E N T R U C O M U N I C A R EA P R I N P U B L I C I T A T E
Tip restante : Amenzi,Impozit cladiri,Impozit teren intravilan si extravilan,Impozit mijloace de transport,Chirii teren garaje,Taxe Speciale de Salubrizare
In temeiul art.47 aliniat (5) dn Legea 207/2015 privin Codul de Procedura Fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,comunicam ca au fost emise acte administrative (somatii si titluti executorii).
Actele administrative fiscale pot fi consultate de catre titularii acestora la sediul Primariei orasului Mizil.
Prezentul act admistrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Pentru urmatorii contribuabili: Situatie debite restante la 31.12.2016