H O T Ă R Â R E privind instituirea unor restricţii de circulaţie în oraşul Mizil

H O T Ă R Â R E

privind  instituirea unor restricţii de circulaţie în oraşul Mizil

Art.1. (1) Se aprobă instituirea restricţiei de circulaţie în oraşul Mizil prin instalarea unui indicator de “sens unic” pe strada Nicolae Bălcescu, cu intrarea din str. 24 Ianuarie până la intersecţia cu str. Bucovinei.

(2) Se aprobă instituirea restricţiei de viteză şi tonaj pe str. 1 Mai, oraşul Mizil.

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Mizil, pe site-ul propriu www.primaria-mizil.ro şi în mass-media.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Poliţiei Oraşului Mizil – Formaţiunea rutieră în vederea emiterii acordului pentru instalarea de indicatatoare rutiere ce vor fi montate în zonă.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului juridic al Consiliului Local, Biroului Urbanism, Biroului Patrimoniu, Poliţiei Locale Mizil, Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil şi Poliţiei Oraşului Mizil – Formaţiunii Rutiere, în vederea aducerii la îndeplinire.