COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

Comisia Buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, administrarea domeniului public si privat ;

1. Iacob Dan – Presedintele comisiei ;
2. Stoica Andreea-Iuliana -secretarul comisiei ;
3. Minea Claudiu-Remus -membru ;
4. Stoicescu Stefan -membru ;
5. Radu Eduard – membru ;

Comisia urbanism , dezvoltare urbană şi rurală, conservarea şi protecţia mediului si amenajarea teritoriului:

1.Pasol Nicolai -presedintele comisiei ;
2.Tudoroiu Stefan -secretarul comisiei ;
3Alexe Ilie -membru ;

Comisia pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;

1. Dumitru Oana-Filofteia -presedintele comisiei ;
2. Mastragociu Radu -secretar ;
3. Badulescu Valeriu -membru;

Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ;

1. Proscan Emil -presedintele comisiei ;
2. Vasile Tania-Cristina -secretarul comisiei ;
3. Margarit Romeo –membru;

Comisia Prestari servicii , comert , agricultura , privatizare) ;

1 Mandalac Florin -presedintele comisiei ;
2. Irimia Gheorghe-Marian -secretarul comisiei ;
3. Ciobanu Marian -membru;