Sistare alimentare apă

În data de 14.10.2016 se va sista alimentarea cu apă pe raza Orașului Mizil în intervalul: 09:00 – 14:00

Modificare stații transport public

Program audiente

Programul de audienţe 1. PRIMAR – dl. Negraru Silviu Călin – Miercuri, de la 09:00-12:00; 2. VICEPRIMAR – d-na Dumitru Oana – Marți, de la 09:00-12:00; 3. SECRETAR – d-na Tănase Loredana – Joi, de la 10:00 – 12:00; Înscrierile la audiențe pentru Primar și Viceprimar se fac la Serviciul Public de Asistență Socială Mizil,

Proiect „Şcoala pentru toţi”

ANUNȚ SELECŢIE PARTENERI Primăria Oraşului Mizil, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru parteneri privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții 10i Reducerea şi prevenirea

ANUNȚ SELECŢIE PARTENERI

Primăria Oraşului Mizil, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru parteneri privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8 Promovarea unor locuri de muncă

ANUNŢ PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea Administrativ Teritoriala a Oraşului Mizil din judeţul Prahova, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1 şi 2, ȋncepand cu data de 05.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei oraşului Mizil , din str. B-dul Unirii, nr 14, judeţul Prahova, conform art 14, alin (1) şi (2) din

Serbările Toamnei Mizilene Editia a XIII –a

Serbările Toamnei Mizil ediția a XIII-a 30 septembrie – 2 octombrie 2016 http://www.serbariletoamneimizil.ro/ Primăria orașului Mizil şi Consiliul Local Mizil, organizează în perioada 30 septembrie, 1 și 2 octombrie 2016, manifestările dedicate “Serbărilor Toamnei Mizilene”, Editia a XIII –a, la Stadionul Tineretului Mizil, ocazie cu care invită toţi locuitorii oraşului şi pe cei ai localităţilor

Anunt

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT de MEDIATOR SANITAR Denumirea postului temporar vacant: MEDIATOR SANITAR Numărul posturilor scoase la concurs: 1 Structura din care face parte postul temporar vacant: Serviciul Public de Asistență Socială Mizil, Compartiment Asistenți Medicali Comunitari și Mediatori Sanitari Condiții de participare: – Studii

Anunt O.C.P.I.

PRIMARIA MIZIL deruleaza impreuna cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova un program pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI Prahova, în baza OUG

Anunț impozite și taxe

Primăria Mizil a demarat o acţiune de recuperare a debitelor pe care persoanele fizice şi societăţile comerciale le au către bugetul local. Prima fază constă într-o acţiune de informare şi de încercare de stingere amiabilă a acestor debite. Pentru situaţiile în care nu va fi posibil, vom trece la acţiuni de executare silită. Credem că