Politica Privind Securitatea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Politica GDPR Drepturile persoanelor vizateExtras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţiapersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestordate şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 09.12.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judetean Prahova, titular al proiectului Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Varianta Ocolitoare Mizil» anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului sinu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de

Concurs de ocupare, din sursă externă, posturi de execuţie (ofiţer+agent) – Penitenciarul Ploiesti

… Concursuri în derulare … – Apasă aici!

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 26.11.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Concurs de promovare arhitect şef, clasa I, grad II- serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifică de arhitect şef, clasa I, grad II- serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură.

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de18.11.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 17.11.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii «VARIANTA OCOLITOARE MIZIL» propus a fi amplasat in oras Mizil, comuna Gura Vadului, comuna Vadu Sapat, comuna Fantanele . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru

Anunț

Având în vedere prevederile art.480-481 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în clasă conform următorului calendar : -probă scrisă în data de 06.12.2021. -proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de

Anunț

Având în vedere prevederile art.478-479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar: -proba scrisă în data de 14.12.2021. -proba interviu în termen de 5 zile lucrătoare