Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 31.08.2016

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 31.08.2016

Raport activitate intreprinderi aflate in subordinea Consiliului Local Mizil

Raport privind activitatea desfasurata pe anul 2015 de catre societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului local Mizil RAPORT INTREPRINDERI MIZIL Macheta indicatori economico-financiari: Sc MERENDA PRIM SRL SC SALUB INTERTSERV SA

Anunț angajare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SFANTUL NICOLAE”, ORASUL MIZIL, cu sediul in orasul Mizil, str. Tohani, nr. 38, judetul PRAHOVA organizeazã concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de: SECRETAR – 1 POST conform HG 286/23.03.2011 modificat si completat de H.G.1027/2014 Pentru mai multe detalii apasați AICI

Invitație de participare

Selecție oferte – NEGOCIERE Servicii de acordare a unui împrumut intern pentru refinanțarea datoriei publice locale Parametrii de calcul CERTIFICAT FISCAL Expunere imprumut Plati restante 31.07.2016

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL Comisia Buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, administrarea domeniului public si privat ; 1. Iacob Dan – Presedintele comisiei ; 2. Stoica Andreea-Iuliana -secretarul comisiei ; 3. Minea Claudiu-Remus -membru ; 4. Stoicescu Stefan -membru ; 5. Radu Eduard – membru ; Comisia urbanism , dezvoltare urbană şi

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 27.07.2016

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 27.07.2016

Anunt

Pentru o mai bună comunicare şi informare între instituţie şi dvs. cetăţenii acestui oraş, site-ul Primăriei va găzdui rubrici în care veţi găsi informaţii despre proiecte care sunt în derulare, proiecte pe care dorim a le aplica pe viitor, idei, iniţiative şi anunţuri de interes public. Pentru cetăţenii care din varii motive nu au acces

Anunț indemizație creștere copil

Anunț important în atenția beneficiarilor indemizației creștere copil cf. O.U.G. 111/2010

Rezultate alegeri locale 2016

Rezultate finale alegeri locale 2016: Primar Consiliu Local

Anunț concurs șef serviciu

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în oraşul Mizil, Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : ŞEF SERVICIU gradul II- 1 post Condiţii de participare : DETALII CONDITII DE