Achizitie directa “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN SPITALUL ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL”

Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL, cu sediul în Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect:

Servicii de proiectare pentru
“CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN SPITALUL ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL”

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE:

– “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN SPITALUL ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL – Pavilionul principal”

– “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL”

Cod CPV: 71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii , de inginerie şi de inspecţie (Rev.2)

Data limita de depunere oferte 16.06.2017 ora 12:00 la sediul primariei oras Mizil, Bulevardul Unirii nr. 14 birou registratura.

SOLICITARE DE CLARIFICARI NR.1