ACHIZIŢIE ”RECHIZITE DE BIROU PENTRU PRIMARIA MIZIL”

• NR ANUNT: ADV1206874
• TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: ORASUL MIZIL
CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14
Tara: Romania
Tel: +40 244250027
Fax: +40 244250551
E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro

ANUNT
Denumire contract: Rechizite de birou pentru Primaria Mizil
Data limita depunere oferta: 15.04.2021 13:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Cod si denumire CPV: 30192000-1 – Accesorii de birou (Rev.2)
Valoare estimata: 16.600,00 RON

Descriere contract:
Achizitie rechizite de birou conform necesarului anexat, care include descrierea produselor si cantitatea.

Conditii referitoare la contract:
Livrarea produselor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Transportul produselor se va face gratuit. Plata produselor se va face prin OP, in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la achizitor.

Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati la Oficiul Registrului Comertului. Contractul va fi atribuit unui operator economic care ofera toate produsele din documentul ”Necesar rechizite SEAP”, conform criteriului de atribuire. Caracteristicile produselor trebuie sa corespunda cu cele mentionate in documentul ”Necesar rechizite SEAP”.

Criterii de atribuire:
Cel mai mic pret, in conditiile respectarii cerintelor din prezentul anunt si din documentul intitulat ”Necesar rechizite SEAP”.

Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesati in furnizarea produselor ce fac obiectul achizitiei vor posta in catalogul SEAP o oferta cu titlul ”Rechizite de birou pentru Primaria Mizil, anunt publicitar xxx [se va trece numarul pe care il va avea nunutul in SEAP]”, cod CPV 30192000-1, si vor anexa oferta detaliata cu descriere produse, UM, cantitate, pret unitar fara TVA, valoare fara TVA, TVA si valoare cu TVA. Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in lei si sa fie valabile 20 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Alaturi de oferta se va incarca in SEAP certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului. Ofertele vor fi publicate in SEAP pana la data limita de depunere (15.04.2021, ora 13.00). Operatorii economici vor transmite o notificare de includere a ofertei in catalogul SEAP pe adresa de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro

Necesar rechizite SEAP