ACHIZITIE Servicii verificare documentatie tehnica obiectiv modernizare strazi Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL
CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14
Tara: Romania
Tel: +40 244250027
Fax: +40 244250551
E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro
Punct(e) de contact: Petronela STURZ
In atentia: Petronela STURZ

Denumire contract: Servicii verificare documentatie tehnica obiectiv modernizare strazi Mizil
Data limita depunere oferta: 21.05.2020, 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
Valoare estimata: 1.000 RON

Descriere contract:
Obiectul contractului: Asigurarea verificării documentațiilor tehnice în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru lucrările la obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MIZIL, JUDEȚUL PRAHOVA”, pe străzile 22 Decembrie, Agricultori, Decebal și Primăverii, cu o lungime totală de 1.196 m.
Prestatorul va furniza la terminarea activităţii de verificare a proiectelor următoarele: documentaţiile tehnice (P.T., D.E., C.S.) ştampilate şi semnate de către verificatorii atestaţi de proiect şi Referatele de verificare pentru toate cerinţele esenţiale.
Verificatorii de proiecte trebuie să fie atestați de către MDRAP (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice), conform Ordinului nr. 2264/2018, prin certificat de atestare, legitimaţie şi ştampilă pentru competenţa pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţile pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor fundamentale (prevăzute de Legea 10/1995), necesare proiectului, valabile. Domeniile de specialitate pentru care trebuie asigurată verificarea documentaţiei tehnice de către verificatori atestaţi de proiecte sunt următoarele: A4, B2, D (D2).

Conditii referitoare la contract:
Contractul va intra în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi va rămâne în vigoare până la îndeplinirea obligațiilor din contract. Prestarea serviciilor de verificare: în maxim 10 zile lucrătoare de la furnizarea documentației de către achizitor. În cazul în care verificatorii vor solicita modificări/completări ale documentației, verificarea documentației actualizate se va face în maxim 5 zile lucrătoare. Factura se emite in baza PV de receptie a documentatiei verificate. Receptia se realizeaza la predarea documentatiei verificate. Plata se va face in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la achizitor.

Conditii de participare:
Operatorii economici interesati vor depune în SEAP: lista cu personalul propus; documente pentru personal (certificat de atestare, legitimaţie, pentru fiecare dintre membrii echipei şi declaraţie de disponibilitate).

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii cerintelor din prezentul anunt

Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă invitam sa consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: Servicii verificare documentatie tehnica obiectiv modernizare strazi Mizil, conform anunt publicitar nr. XXXX, Cod si denumire CPV: 71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2). Ofertele, atașate în SEAP, vor include: lista cu personalul propus și documente pentru personal (certificat de atestare, legitimaţie, pentru fiecare dintre membrii echipei şi declaraţie de disponibilitate). Oferta financiara va fi în lei şi va fi valabila 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 21.05.2020, ora 16.00. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertei în catalogul SEAP. Autoritatea contractata va initia achiziţia din catalog, conform criteriului de atribuire, dupa verificare indeplinirii cerintelor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări.