Acte necesare încheierii căsătoriei

• Certificate prenuptiale (valabile 14zile);
• C.I. + certificate de nastere originale;
• Cand unul din viitorii soti nu se afla la prima casatorie (Sentinta de divort ramasa definitiva sau copie legalizata certificat de deces)