Acte necesare înregistrarii deceselor

• Certificat constatator al decesului eliberat de medicul de familie sau spital;
• C.I. (B.I.) al decedatului;
• Certificat de nastereal al decedatului;
• Certificat de casatorie al decedatului (dupa caz);
• C.I. declarant.