Acte necesare întocmirii actului de naștere

• Certificat constatator al nasterii eliberat de spital;
• C.I. – ambii parinti;
• Certificat casatorie;
• Certificat de nastere mama (cand parintii nu sunt casatoriti legal).