Acte necesare întocmirii Anexei 1 – Deschiderea procedurii succesorale

• Cerere;
• Certificat de deces;
• Toate actele legate de masa succesorala (actul casei, titlul proprietate teren extravilan, certificat actionar, etc.);
• Adresele exacte ale mostenitorilor legali.