Acte necesare întocmirii livretului de familie

• Cerere;
• C.I. ale parintilor;
• Certificat de casatorie (dupa caz);
• Certificat de nastere pentru copii.