Ajutoare încălzire

In conformitate cu prevederile OUG nr.86/2010 si HGR nr 996/2010, SPAS Mizil va primi incepand cu data de 14.10.2010 cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale.

Ce trebuie să conţină dosarul :
– Cerere si Declaraţie pe propria răspundere( se distribuie gratuit de la sediul SPAS Mizil );
– Copii acte de identitate: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporar, permis de şedere permanent, pentru fiecare membru al familiei. În cazul copiilor sub 14 ani se va anexa copia după certificatul de naştere;
– Pentru salariaţi: adeverinţă de salariu în original, cu venitul net aferent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei pe propria răspundere
– Pentru studenţi: adeverinţă de la facultate din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
– Copie cupon de pensie, indemnizaţie şi alocaţie aferent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei pe propria răspundere
– Pentru persoanele fizice autorizate: adeverinţă în original de la Administraţia Financiară;
– Copie contract de furnizare gaze naturale si procesul verbal de punere in functiune a centralei termice;
– Copie ultima factura fiscala Petrom;
– Acte de proprietate ale imobilului pentru care se solicita acordarea ajutorului de incalzire.

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri:

ANUNT Ajutoare Caldura

ANUNT Ajutoare GAZE naturale

LISTA cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei