ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL
organizează

CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
INSPECTOR, Clasa I, grad profesional principal din cadrul
Compartimentului Economico-Financiar și Administrativ al Direcției de Asistență Socială Mizil

Denumire funcție: funcția publică de execuție vacantă de inspector
Clasă: I
Grad profesional: principal
Compartiment DAS: Compartimentul Economico-Financiar și Administrativ

Durată de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare:
➔ Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale prevăzute de art. 465, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.
➔ Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice.
– Vechime în specialitatea studiilor – 5 ani.
– Conștințe operare calculator – Windows, Microsoft Office, Internet.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 18.01.2021, ora 09.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil

Data, ora și locul desfășurării interviului: 22.01.2021, ora 09.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 17.12.2020 – 05.01.2021

Persoană de contact: director executiv, Elena Daniela Toader
Date de contact: Telefon/fax: 0244/250020, e-mail – asistsociala@primaria-mizil.ro, Mizil, str. Blajului, nr. 5A

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, documentele necesare pentru înscrierea la concurs, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a Primăriei orașului Mizil (Direcția de Asistență Socială Mizil nu are site propriu) și la sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil, Prahova.

formular inscriere în format editabil

formular inscriere în format .PDF

adeverinta vechime tip în format editabil

adeverinta vechime tip în format .PDF

Documente inscriere concurs DAS Mizil

Bibliografie concurs DAS Mizil

Atributii post DAS Mizil

rezultat selectie dosare concurs contab DAS Mizil

Rezultat proba scrisa concurs DAS Mizil

rezultat interviu concurs contab DAS Mizil

centralizator final concurs contab DAS Mizil