Anunț

Anunț
Servicii de elaborare a
Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru ORAŞUL MIZIL

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Cod CPV: 71314300-5 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică (Rev.2)

Clarificare 1 02.02.2017

ERATA 02.02.2017