Anunt achiziție Servicii de proiectare pentru “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU” MIZIL – corp C5”

Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL, cu sediul în Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect:

Servicii de proiectare pentru
“CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE
LA LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU” MIZIL – corp C5”
(faza expertiză tehnică + DALI)

Documentație de atribuire