Anunt Alegeri 2016

In conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din Legea nr. 115/2016 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale , cetătenii Uniunii Europene cu drept de vot, care au domiciliul pe teritoriul administrativ al orasului Mizil , au dreptul să verifice ȋnscrierile facute in listele electorale complementare .
Listele electorale complementare pot fi verificate de cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul ȋn oraşul Mizil , la sediul Primariei orasului Mizil , str. B-dul Unirii , nr 14 , Birou Secretar , de luni pana joi , ȋntre orele 09,00- 16,00.
Intâmpinarile ȋmpotriva omisiunilor , ȋnscrierilor greşite sau oricăror erori din liste se fac şi se depun la Primarul oraşului Mizil .

SECRETAR ORAŞ MIZIL ,
TĂNASE LOREDANA