ANUNT atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor

In data de 25.06.2020 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume:
 loc nr. 2 si loc nr. 9 din fata blocului 11A
 locurile 1-12 din fata scolii nr. 1

In vederea participarii la procedura de atribuire / licitatie, solicitantii vor depune la Registratura Primariei orasului Mizil, pana la data de 24.06.2020, urmatoarele documente:

1. Cerere, in care sa se specifice numarul locului de parcare dorit

2. Documente privind domiciliul / rezidenta, respectiv: copie B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de inchiriere, act de donatie sau mostenire

3. Copie dupa certificatul de inmatriculare a autovehiculului detinut in proprietate sau in folosinta

4. Certificat de incadrare intr-o grupa de handicap (daca e cazul)

5. Taloanele de pensie pentru pensionarii, posesori de autovehicule, cu o pensie cumulata (sot+sotie) sub salariul minim pe economie