Anunt certificate deces

In contextul instituirii starii de urgenţă pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 si avand in vedere evolutia infectiilor cu noul coronavirus SARS COV.2, conform Radiogramei MAI -Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 3220473/27.03.2020 pentru celeritatea inregistrarii actelor de deces si eliberarea adeverintelor de inhumare/incinerare s-a stabilit urmatoarea modalitate de transmitere a actelor:

– Medicul care a constatat decesul , deces constatat pe raza de competenta a unitatii administrativ-teritoriala a orasului Mizil, va transmite prin intermediul serviciilor de posta electronica securizate ( E-mail, fax), certificatul medical constatator al decesului impreuna cu actul de identitate al defunctului/dovada eliberata de institutiile competente prin care se confirma datele de identificare ale acestuia, in lipsa actului de identitate.
– Ofiterul de stare civila va inregistra decesul si va transmite unitatii medicale/medicului ce a constatat decesul, tot prin intermediul serviciilor de posta electronica securizate, adeverinta de inhumare/incinerare, document ce va fi inmanat apartinatorului defunctului.

ATENTIE! Certificatul de deces se va elibera persoanei indreptatite la incetarea starii de urgenta.