Anunț concesionare

Primaria Mizil cu sediul in Mizil str. B-dul Unirii nr. 14, scoate la licitatie publica in vederea concesionarii terenul in suprafat de 57,00 mp situat in str. Aleea Crizantemelor nr 3.
Prețul de pornire al licitației va fi de 8,6 euro/mp.
Licitatia se va tine pe data de 07.06.2017 ora 14:00
Ofertele vor fi depuse pina la data de 06.06.20167 ora 16:30
Informatii suplimentare la sediul primariei Mizil,.