Anunt concurs consilier Urbanism

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură.
Denumire funcţie: consilier
Clasă: I
Grad profesional: debutant
Tip compartiment: serviciu
Denumire compartiment: amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură.
Durata de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămănă.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465, alin.1 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta in domeniile stiinte agricole şi cadastru.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu se solicită vechime.
Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 18.03.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei oraş Mizil din Bd.Unirii, nr.14, oraş Mizil, judeţul Prahova.
Perioada de depunere a dosarelor 10.02.2021-01.03.2021.
Persoană de contact: inspector resurse umane, Comănescu Mihaela.
Date de contact: telefon/fax 0244/250027 int.38, e-mail primaria@primaria-mizil.ro
Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, documentele necesare desfăşurării concursurilor se afişează pe pagina de internet a Primăriei oraşului Mizil şi la sediul din Bd.Unirii, nr.14, Mizil, Prahova.

documente inscriere

bibliografie consilier debutant

atributii consilier deb

adeverinta-vechime-tip format editabil

adeverinta-vechime-tip format pdf

formular-inscriere format editabil

formular-inscriere format pdf