Anunt concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene.
Denumire funcţie: consilier
Clasă: I
Grad profesional: superior
Tip compartiment: serviciu
Denumire compartiment: dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene.
Durata de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămănă.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465, alin.1 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 03.02.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei oraş Mizil din Bd.Unirii, nr.14, oraş Mizil, judeţul Prahova. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Perioada de depunere a dosarelor: în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei oraşului Mizil, respectiv în perioada 04.01.2022-25.01.2021.
Persoană de contact: inspector resurse umane, Comănescu Mihaela.
Date de contact: telefon/fax 0244/250027 int.38, e-mail primaria@primaria-mizil.ro
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, documentele necesare desfăşurării concursurilor se afişează pe pagina de internet a Primăriei oraşului Mizil şi la sediul din Bd.Unirii, nr.14, Mizil, Prahova.

bibliografie
atributiile postului
documente inscriere concurs
formular-inscriere
adeverinta-vechime-tip