ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte ”Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”

Oraşul Mizil intenţionează să depună, ca lider (promotor de proiect), un proiect pentru obţinerea de finanţare în cadrul Programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte ”Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor” (informații complete despre program, inclusiv documentele actualizate de către finanțator în luna decembrie 2019, sunt disponibile la https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/) și având ca termen limită de depunere a cererilor de finanțare data de 23 ianuarie 2020. În proiect vor fi incluse activităţi de abilitare a romilor (empowerment) și de combatere a oricărei forme de discriminare a romilor, pentru care Primăria Mizil și colaboratorii acesteia necesită completarea resurselor/mijloacelor, respectiv a expertizei necesare existente.
În acest context, Primăria Orașului Mizil organizează selecția de parteneri, organizații neguvernamentale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente respectivului proiect.

Anunt selecție v. 03

Anexa 1 Scrisoare de intenție

Anexa 2 Fisa partener

Anexa 3 Declaratie eligibilitate

Clarificare 1

clarificare_2

Lista cu rezultatele procedurii de selecție parteneri