ANUNȚ DE VÂNZARE A UNOR BUNURI ALE SOCIETĂȚII DEBITOARE S.C. TRANDA PRODAUTO S.R.L., în faliment/ in bankrupcy/ en faillite, J29/810/2012, CUI 30237093

Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SANISLAV AURELIA, cu sediul in București, str. N. C. Starostescu nr.10, et.2, ap.5, sector 1, cod poștal 011877, Nr. Reg. U.N.P.I.R. RFOI-4285, Nr. Atestat U.N.P.I.R. 1B4285; C.I.F. 24750778, telefon 0736.273.810, e-mail corespondentadcv@gmail.com prin reprezentant legal Sanislav Aurelia, (Șef Birou Juridic Cabinet Cons. Jur. Vlăsceanu Dan), Sediul pentru comunicarea actelor de procedură: Cons. Jur. Vlăsceanu Dan, Str. Avalanșei Nr.14-16, Bl. 3, Sc. A, Ap. 10, Sector 4, București, 040305, telefon 0736.273.810, e-mail corespondentadcv@gmail.com

În calitate de Lichidator Judiciar al Societății Debitoare S.C. TRANDA PRODAUTO S.R.L., cu sediul social în Loc. MIZIL, Oraș MIZIL, Str. Maior Ivanovici Aurel Nr. 7, Jud. Prahova, Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/810/2012, CUI 30237093

intrarea în procedura simplificată a falimentului a Debitoarei precum și desemnarea de Lichidator Judiciar fiind efectuate de către TRIBUNALUL PRAHOVA SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL, prin Încheierea de ședință din 24.07.2020 în Dosarul Nr. 3312/105/2020,

în temeiul art. 42, al.1, art. 153, al.3 din Legea nr. 85/2014, Art. 762 – Art. 769 din NCPC, raportate la statuările Creditorilor consemnate în Procesul Verbal al Adunării Creditorilor din 11.12.2020, (înscris publicat în BPI Nr. 21178/11.12.2020), publică în BPI și afișează la PRIMĂRIE

ANUNȚ DE VÂNZARE A UNOR BUNURI ALE SOCIETĂȚII DEBITOARE S.C. TRANDA PRODAUTO S.R.L., în faliment/ in bankrupcy/ en faillite, J29/810/2012, CUI 30237093

Se procedează la valorificarea de urgență a bunurilor identificate în patrimoniul Debitoarei, în accepțiunea Art. 153 din Legea 85/2014, Art. 762 – Art. 769 din NCPC, raportate la statuările Creditorilor consemnate în Procesul Verbal al Adunării Creditorilor din 11.12.2020 (BPI Nr. 21178/11.12.2020)

Anunțul promovează vânzarea prin licitație publică a unei pompe de spălare sub presiune HAUK, dezafectată, nefuncțională, amortizată (înregistrată în Balanța de Verificare de la 30.06.2020 la Contul 2131). Bunul a fost evaluat de către evaluator autorizat ANEVAR Domnul Bogdan Caraivan. Raportul de evaluare se poate consulta la Dosarul Instanței sau se poate primi contra costurilor de fotocopiere și expediție poștală de la Lichidatorul Judiciar. Se acceptă numai comenzi scrise și plata costurilor accesorii în avans.

Cu privire la Pompa de Presiune Hawk:

Extras din Raportul de Evaluare a pompei de spălare sub presiune HAWK, dezafectată, nefuncțională, amortizată (bun înregistrat în Balanța de Verificare de la 30.06.2020 la Contul 2131):

Cuprins: „Certificare/ Date Generale/ Premisele Evaluării/ Prezentarea Bunului Mobil/ Descrierea și analiza pieței bunului/ Evaluarea Bunului/ Sinteză rezultate/foto/ anexe/

În urma reconcilierii valorilor, obținute în urma aplicării metodologiei de evaluare, …în opinia evaluatorului, valoarea de piață estimată, exclusiv în condițiile prezentate în Raport, este:

ANSAMBLU POMPĂ PRESIUNE HAWK

1. POMPĂ PRESIUNE HAWK NMT1520 HAWK, VALOARE RON: 920, VALOARE EUR: 189

2. ELECTROMOTOR 4KW /VALOARE LEI: 870/ VALOARE EUR: 179.

VALOARE TOTALĂ A ANSAMBLULUI POMPĂ PRESIUNE HAWK: 1.790RON.

Se va proceda la vânzarea POMPEI PRESIUNE HAWK prin licitație publică cu strigare conform Codului de Procedură Civilă. (Art. 762-Art. 769, NCPC) Se vor publica anunțuri de vânzare în BPI, ziar, afișare la Primărie, site de licitații UNPIR.

Bunurile pot fi văzute de Creditori cu programare la depozitar, la Debitoare în curte.

LOCUL LICITAȚIEI: Str. Avalanșei Nr.14-16, Bl. 3, Sc. A, Ap. 10, Sector 4, București, 040305, telefon 0736.273.810, e-mail corespondentadcv@gmail.com

Primul termen de licitație: Vineri, 15.01.2021, orele 10:00 – 11:00.

Garanția de participare: Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitației, la dispoziția Lichidatorului Judiciar, 10% din prețul de începere a licitației, adică 179RON.

Sunt aplicabile prevederile Art. 769, NCPC.

Bunurile se vând libere de sarcini, pe principiul văzut – plăcut. Bunurile adjudecate se vor preda și actele de vânzare cumpărare se vor efectua/preda numai după trecerea termenului legal de contestații de 7 zile de la publicarea în BPI a câștigătorului și a Procesului Verbal de Licitație (Art. 59, al. 5 și al.6 din Legea 85/2014)

Pentru informații suplimentare puteți contacta Lichidatorul Judiciar la adresa de e-mail corespondentadcv@gmail.com

C.I.I. SANISLAV AURELIA – Lichidator Judiciar S.C. TRANDA PRODAUTO S.R.L.- în faliment/ in banckrupcy/ en faillite, J29/810/2012, CUI 30237093