Anunț privind activitatea de colectare selectivă a deșeurilor

Regulamentul privind colectarea selectivă adeșeurilor reciclabile din Orașul Mizil.