Anunț impozite și taxe

Primăria Mizil a demarat o acţiune de recuperare a debitelor pe care persoanele fizice şi societăţile comerciale le au către bugetul local. Prima fază constă într-o acţiune de informare şi de încercare de stingere amiabilă a acestor debite. Pentru situaţiile în care nu va fi posibil, vom trece la acţiuni de executare silită.

Credem că obligaţiile fiscale trebuie să fie împărţită rezonabil între contribuabili, potrivit prevederilor legale, fără ca bunii contribuabili să aibă senzaţia că sunt defavorizaţi.

Pe de altă parte, vă asigurăm că facem eforturi pentru ca banii plătiţi de contribuabili să fie gestionaţi cu maximă responsabilitate. Am renegociat o parte din contractele primăriei, iar alte contracte sunt în curs de renegociere.

Dorim ca, într-o perioadă de câteva luni, Primăria Mizil să se însănătoşească din punct de vedere financiar, astfel încât să devină capabilă să furnizeze cetăţenilor oraşului servicii publice de mai bună calitate, la costuri corecte.