Anunț mediu Ambulatoriu

Nr. 28122 / 26.09.2017

Anunţ public
privind decizia de încadrare pentru proiectul
“Creșterea eficienței energetice în Ambulatoriul Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”

ORAŞUL MIZIL, titular al proiectului “Creșterea eficienței energetice în Ambulatoriul Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în Ambulatoriul Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, propus a fi amplasat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 114, județul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova, în zilele de luni până vineri între orele 9.00 și 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.anpmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 01.10.2017.

Data: 26.09.2017 PRIMAR, Silviu-Călin NEGRARU