Anunț papetărie Primăria Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:

Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil

Data limita depunere oferta:
20.06.2019 00:00
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
30192700-8 – Papetarie (Rev.2)
Valoare estimata:
3.699,55 RON
Descriere contract:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse: Tabel produse în format PDF

Conditii referitoare la contract:
Produsele vor fi livrate în termen de 10 zile de la semnarea contractului. Plata produselor se va face în termen de maxim 30 de zile de la livrare.
Conditii de participare:
Operator economic trebuie sa fie inscris la Registrul Comertului; modalitate de indeplinire: prezentare CUI şi sa fie autorizat pentru comercializarea şi produselor ce fac obiectul prezentei achizitii.
Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventualele solicitari de clarificari va rugam sa consultaţi si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro/. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 30192700-8 Papetărie (Rev. 2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și preţuri unitare) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 20.06.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil