Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Prahova
Denumire: UAT Mizil
Sectoare cadastrale:65

OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 65, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 25.07.2019
Data de sfârșit a afișării: 22.09.2019

Adresa locului afișării publice: Primaria Mizil, B-dul Unirii, nr. 14, Mizil, Prahova

Repere pentru identificarea locației: In centrul orasului, intre biserica din centru (vis-a-vis) si parcul central.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Mizil și pe site-ul ANCPI

Alte indicații utile pentru cei interesați: primaria@primaria-mizil.ro

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

ANUNT PUBLICARE Mizil in format .PDF