ANUNŢ PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea Administrativ Teritoriala a Oraşului Mizil din judeţul Prahova, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1 şi 2, ȋncepand cu data de 05.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei oraşului Mizil , din str. B-dul Unirii, nr 14, judeţul Prahova, conform art 14, alin (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei oraşului Mizil şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .

PRIMAR,
NEGRARU SILVIU CĂLIN

Opis S1

Opis S2

Plan Cadastral S1-pl1

Plan Cadastral S1-pl2

Plan Cadastral S2

Plan Ansamblu

Registru S1

Registru S2