ANUNT PRIVIND SOLICITARILE DE TAIERI/TOALETARI ARBORI

Avand in vedere numeroasele solicitari ale cetatenilor orasului Mizil pentru taierea/toaletarea arborilor de pe domeniul public/privat va aducem la cunostinta prevederile legale in domeniu instituite prin LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor-actualizata si Legii 348/2003 a POMICULTURII
LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007
Art. 12 pct. (5)
În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.
Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice.(Art.23 alin(d) din LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007)
Art. 12 pct. (6)
Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti.
Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice.(Art.23 alin(d) din LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007)

Legea 348/2003 a POMICULTURII art.17 alin (c) si (d);
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:
1.pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;
2.pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;
3.pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere

Toaletarea arborilor se va face de catre serviciul specializat al primariei oras Mizil-S.P.G.C.L.- dupa constatarea starii arborilor.