Anunt public privind decizia de incadrare pentru proiectul ”Inlocuire conducta canalizare pe str.Decebal, Orasul Mizil”

Orasul Mizil, titular al proiectului “Inlocuire conducta canalizare pe str.Decebal, Orasul Mizil” anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Inlocuire conducta canalizare pe str.Decebal, Orasul Mizil”, propus a fi amplasat in Orasul Mizil, judetul Prahova.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str.Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, judetul Prahova, in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00 si 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.