Anunţ public privind decizia de încadrare pentru proiectul “ Modernizare străzi de pământ în Orașul Mizil, faza S.F.”

ORAŞUL MIZIL, titular al proiectului “Modernizare străzi de pământ în Orașul Mizil, faza S.F.” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare străzi de pământ în Orașul Mizil, faza S.F.”, propus a fi amplasat în Mizil, județul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova, în zilele de luni până vineri între orele 9.00 și 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.anpmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 15.10.2017.

Data: 10.10.2017 PRIMAR, Silviu-Călin NEGRARU