Anunt public privind decizia etapei de incadrare GALESU…

GALESU IONUT / GALESU GEORGETA-NICOLETA
GALESU NICOLAE-ADRIAN / GALESU CAMELIA-ELENA (denumirea titularului), titular al proiectului CONSTRUCTIE SPALATORIE AUTO, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, SEPARATOR HIDROCARBURI, DECANTOR NAMOL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova (autoritatea competenta pentru protectia mediului), de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUCTIE SPALATORIE AUTO, IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, SEPARATOR HIDROCARBURI, DECANTOR NAMOL, propus a fi amplasat in Oras Mizil, Sos. Vadu Sapat, nr.2, Intravilan, Tarla 23, A 729, Jud. Prahova (adresa amplasamentului).
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.