Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judetean Prahova, titular al proiectului Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Varianta Ocolitoare Mizil» anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului sinu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectu] << Varianta Ocolitoare Mizil », propus a fi amplasat in oras Mizil, comuna Gura Vadului, comuna Vadu Sapat, comuna Fantanele. I .Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritarii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 1 O zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.