Anunț public privind decizia etapei de încadrare (Orange)

ORANGE titular al proiectului Retea CFO in judetul Prahova anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului, pentru proiectul amplasat în Tomșani, Colceag, Fântânele, Mizil.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploiești, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Nr. 306 în zilele de luni – vineri între orele 8-16 precum și la urmatoarea adresă de internet www.apmph.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.