Anunt public privind decizia etapei de incadrare – SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL {titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare unitate de productie, propus a fi amplasat in loc. Mizil, jud. Prahova, str. Abatorului nr.1 (adresa amplasamentului), titular SC Dutch Trading International SRL
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.
Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 24.10.2021 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).