Anunt public privind decizia etapei de încadrare SC Dutch Trading International SRL

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL, titular al proiectului „Modernizare unitate de productie”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare unitate de productie”, propus a fi amplasat in localitatea Mizil, judetul Prahova, strada Abatorului nr. 1.
1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmph.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 1O zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.