Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Primaria Orasului Mizil

anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd”, propusa a fi amplasata în Orașul Mizil, strada Obor nr. 1
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 judetul Prahova, in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00 si 13.00 si la urmatoarea adresa de internet www.anpmph.anpm.ro ,si la sediul primariei oras Mizil,in zilele de luni pana vineri , intre orele 9.00-13.00
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 judetul Prahova

Informarea publicului se face de catre titular prin publicare in presa nationala sau locala si prin afisarea acestuia la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, precum si la sediul autoritatii administratiei publice locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Data : 10.092018 PRIMAR
Silviu Calin NEGRARU