Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii «VARIANTA OCOLITOARE MIZIL»
propus a fi amplasat in oras Mizil, comuna Gura Vadului, comuna Vadu Sapat, comuna Fantanele .
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Prahova
si la sediul in Ploiesti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306,in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : Agentia pentru Protectia Mediului Prahova