Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Modernizare străzi de pământ în Orașul Mizil, faza S.F.”

ORAŞUL MIZIL, cu sediul în Oraşul Mizil, bd. Unirii nr. 14, judeţul Prahova, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Modernizare străzi de pământ în Orașul Mizil, faza S.F.”, propus a fi amplasat în Orașul Mizil.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Prahova şi la sediul Primăriei Oraşului Mizil, bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, în zilele de luni până vineri între orele 9.00-13.00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Prahova.

Data: 05.10.2017 PRIMAR Silviu-Călin NEGRARU