ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul

”CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, ÎN ORAȘUL MIZIL, JUDEȚUL PRAHOVA”.

Primăria Mizil supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului”CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, ÎN ORAȘUL MIZIL, JUDEȚUL PRAHOVA”, realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială.
La aceasta data s-a incheiat contractul de lucrari nr. 18-L7/NCB/2021 intre MINISTERUL MEDIULUI , APELOR SI PADURILOR in calitate de Angajator si S.C.IMPA@I SRL in calitate de Contractor pentru executia lucrarilor.
Va rugam sa transmiteti observatiile/propunerile d-voastra vizavi de acest plan.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:
 în atenţia Primăria Mizil, tel/fax 0244 250027/0244 251120, email: primaria@primaria-mizil.ro
 Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact insp. Chirvase Doru tel:0244 251 373, birou DIAMPE-mediu, e-mail: achizitii.primmizil@yahoo.com
 în atenţia Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro

PRIMARIA ORASULUI MIZIL, PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL SI DE MEDIU PENTRU SUB-PROIECTUL CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD IN ORASUL MIZIL, JUDETUL PRAHOVA

participare consultare publica_model lista participanti in format .docx