Anunt Publicitar: Lucrari de reparatii pe strada Tohani

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumire contract: Lucrari de reparatii pe strada Tohani

CPV: 45233142-6 – Lucrări de reparare a drumurilor

Valoare estimata fara TVA: 347.995,81

Descriere contract: Lucrarile vor fi realizate conform proiectului tehnic publicat pe site-ul Primariei Orasului Mizil, la sectiunea ”Informatii publice”, ”Achizitii publice”. Etapele realizarii lucrarilor de reparatie a strazii Tohani (DJ 100H): desfacerea structurii existente pe zonele cu degradari accentuate (suprafata de 2.210 mp; realizarea unei structuri rutiere noi pe suprafaţa de 2210.00 mp (5 cm BADPC 20, 20 cm piatră spartă, 25 cm balast); asternerea unui covor asfaltic de 4 cm BAPC 16 pe toata suprafata carosabila de 7.180 mp; aducerea la cota proiectata a canalelor si gurilor de scurgere existente; realizarea marcajelor rutiere (longitudinale şi transversale).

Conditii contract: Termen de executie 20 zile de la semnarea contractului; perioada de garantie a lucrarilor de minim 24 de luni de la receptia lucrarilor; constituire garantiede buna executie de 5% din valoarea contractului

Conditii participare: Ofertantul are obligaţia de a face dovada că este autorizat să execute lucrările. Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (copie lizibilă conform cu originalul) – din care să reiasă obiectul de activitate. In vederea unei ofertari corecte si pentru evitarea oricaror eventuale neconcordante intre oferta si situatia reala este necesar ca operatorul economic sa evalueze situatia de fapt la faţa locului. Astfel, autoritatea contractantă va organiza vizitarea amplasamentului urmand ca in urma acestei activitati sa se semneze procese verbale de vizitare a amplasamentului de catre autoritatea contractanta si operatorii economici participanti la aceasta activitate.

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita pentru primire oferte: 29.11.2017

Informatii suplimentare: In zilele de 27.11.2017 şi 28.11.2017, ora 10.00, autoritatea contractantă va organiza vizitarea amplasamentului. Persoanele care vor participa la vizitarea amplasamentului vor prezenta o imputernicire din partea operatorului economic(inclusiv in situatia in care vizitarea se face de catre reprezentantul legal), precum si copia actului de identitate.
Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante din Bulevardul Unirii nr.14, birou registratura, pana in data de 29.11.2017 ora 16:00

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE:
Autorizație de construire Strada Tohani – fișier .PDF

Caiet de sarcini strada Tohani – fișier .DOC

F1-C9_TOHANI_FP_REV – fișier .PDF

Formular oferta financiara – fișier .DOCX

PT, DE, CS – arhiva .ZIP