Anunț PUZ

Primaria Orasului Mizil, cu sediul in Blvd. Unirii, nr. 14, titular a documentatiei „Intocmire PUZ – Modificare partiala zone functionale si reglementari urbanistice pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului tehnologic „Tase Dumitrescu”-Mizil”, amplasat in Mizil, strada Teilor, nr. 10, nr. cadastral 20542, anunta publicul interesat asupra informarii si consultarii acestei documentatii conform Ordinului MDRT nr. 270/2010.
Documentatia poate fi consultata la sediul Primariei Mizil, de Luni – Vineri, intre 09:00-12:00.
Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Primariei in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.
S-a afisat la sediul Primariei, astazi, 11.05.2020.