Anunț restanțieri 2017

A N U N T P E N T R U C O M U N I C A R EA P R I N P U B L I C I T A T E
Tip restante : Amenzi,Impozit cladiri,Impozit teren intravilan si extravilan,Impozit mijloace de transport,Chirii teren garaje,Taxe Speciale de Salubrizare

In temeiul art.47 din Legea 207/2015 privin Codul de Procedura Fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,comunicam lista debitorilor persoane fizice si juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii la data de 27.12.2017.
Acestea pot fi consultate de catre titulari la sediul Primariei orasului Mizil.
Prezentul act admistrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
Pentru urmatorii contribuabili:

Situatie debite restante PERSOANE FIZICE la 28.12.2017
Situatie debite restante PERSOANE JURIDICE la 28.12.2017